ΤΕΧΝΗ Κ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (802)

Αυγουστίνος Μπαϊραχτάρης

Περιγραφή

Το παρόν μάθημα παρουσιάζει την αυτοκρατορική αυλή και διοίκηση, την τάξη των εμπόρων και των τεχνιτών, τα χαρακτηριστικά της αστικής ταξής και τη ζωή στην ύπαιθρο. Επιπλέον, παρουσιάζεται η νίκη της Εκκλησίας, η ίδρυση της νέας πρωτεύουσας και κυρίως η οργάνωση του Οικουμενικού πατριαρχείου. Τέλος παρουσιάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά της βυζαντινής τέχνης, ζωγραφική, μωσαϊκά, γλυπτική κα. Το μάθημα κλείνει με την διαπραγμάτευση της περιόδου της εικονομαχίας. 

Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις